วัดเสลารัตนปัพพตาราม (วัดไหล่หินหลวงแก้วช้างยืน)

วัดโบราณที่เพียงแค่เห็นครั้งแรกจะทำให้คุณรู้สึกขนลุกกับความขรึมขลังที่สัมผัสภายใน ที่นี่มีพระวิหารเก่าแก่ฝีมือช่างเชียงตุง สร้างขึ้นตามศิลปะแบบล้านนาไทยประดับลวดลายงดงามทั้งหลังโดยเฉพาะส่วนหน้าบันและซุ้มประตูมีการก่ออิฐถือปูนประดับรูปสัตว์ตามแบบศิลปะล้านนาแท้

ภายในวิหารนอกจากจะมีพระประธานแล้วยังมีรูปปั้นพระมหาเกสระปัญโญภิกขุขนาดเท่าตัวจริง ซึ่งปั้นด้วยฝีมือของท่านเอง นอกจากนี้พระเจดีย์ของวัดไหล่หินยังก่อสร้างตามแบบศิลปะล้านนาซึ่งได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับคันทวยที่โรงธรรมก็ยังคงเป็นศิลปะล้านนาเช่นกัน กล่าวคือเป็นรูปคล้ายแผ่นไม้สามเหลี่ยมขนาดใหญ่แล้วฉลุลายให้โปร่งลอยตัวเป็นรูปต่าง ๆ กันออกไป เช่น รูปนาค รูปหนุมาน รูปลายเครือเถา.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand