อุทยานพระบรมราชานุสรณ์

ความงดงามของอุทยานฯ หรืออีกชื่อที่รู้จักกันดีว่า “อุทยาน ร.” แห่งนี้ซึ่งปรากฏผ่านเรือนหมู่ทรงไทยงามสง่า คือเสน่ห์แรกที่เชิญชวนทุกคนให้เข้าไปสัมผัส ภายในนั้นเต็มไปด้วยพื้นที่อันร่มรื่น และมีการจัดภูมิทัศน์ที่สวยงาม โดยมีไฮไลต์ที่น่าชมอยู่ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่เป็นอาคารทรงไทย 4 หลัง แบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ เช่น หอกลาง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงโบราณวัตถุสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น เช่น เครื่องถ้วยเบญจรงค์ หัวโขน ถัดจากนั้นคือห้องชาย ที่จัดแสดงความเป็นอยู่ของชายไทย รวมทั้งแท่นพระบรรทมที่เชื่อกันว่าเป็นของ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ต่อมาคือห้องหญิงที่จัดแสดงความเป็นอยู่ของหญิงไทยโบราณ และสุดท้ายคือห้องครัวและห้องน้ำที่จัดแสดงลักษณะครัวไทยซึ่งสะท้อนวิถีความเป็นอยู่ของชนชั้นกลางได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภายนอกยังมีโรงละครกลางแจ้งและสวนพฤกษชาติอันเป็นสวนพันธุ์ไม้ในวรรณคดีนานาชนิด อนึ่ง อุทยาน ร.2 นั้นเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระพุทธเลิศหล้านภาลัยของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อสนองตอบต่อพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานศิลปวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแก่ชาติ จนได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกจากองค์การยูเนสโก นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวไทยที่ไม่มีวัน ลืมเลือน

เปิดให้เข้าชมทุกวัน โดยในวันจันทร์-ศุกร์ เปิดเวลา 08.30-17.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เปิดเวลา 08.30-19.30 น.

ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 10 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.+66 3475 0666, +66 3475 0376 โทรสาร +66 3475 0376
/ขอบคุณ ททท