เตือนเม.ย.-พ.ค.เสี่ยง ‘ฆ่าตัวตาย’ สูง

องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าประชากรโลกมากกว่า 300 ล้านคน หรือร้อยละ 4 เป็นโรคซึมเศร้า และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 20.4  นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พร้อม นพ.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ร่วมแถลงข่าวเนื่องในวันอนามัยโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 7 เมษายนของทุกปี ซึ่งปีนี้องค์การอนามัยโลกได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ว่า “Depression, Let’s talk: ซึมเศร้า…เราคุย กันได้”  นพ.โสภณแถลงว่า โรคซึมเศร้าถือเป็นภัยเงียบที่คุกคามสุขภาพของประชาชน แต่สามารถป้องกันได้ ทั้งนี้ องค์การอนามัยโลกประมาณการว่าประชากรโลกมากกว่า 300 ล้านคน หรือร้อยละ 4 เป็นโรคซึมเศร้า และเสี่ยงฆ่าตัวตายสูงถึงร้อยละ 20.4 โดยผู้ป่วยวัยรุ่นอายุ 15-19 ปี เสี่ยงฆ่าตัวตายมากกว่าผู้สูงอายุ ส่วนประเทศไทยพบผู้ป่วยซึมเศร้า 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 2.5 ของประชากรไทย ผู้หญิงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายถึง 1.7 เท่า ทั้งนี้ ความเข้าใจของคนรอบข้าง ครอบครัว และสังคมคือสิ่งสำคัญ สธ.จึงรณรงค์ 5 มาตรการสำคัญ คือ 1.ลดอคติ สร้างความตระหนัก สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 2.เร่งค้นหาและป้องกันผู้มีความเสี่ยง 3.ลดระยะเวลาความรุนแรงของโรค 4.ป้องกันการฆ่าตัวตาย และ 5.ป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำ  “ส่วนอาการบอกเหตุของโรคดังกล่าวมี 9 ข้อ คือ 1.ซึมเศร้า หงุดหงิด ก้าวร้าว 2.ขาดความสนใจสิ่งรอบข้าง 3.ไม่มีสมาธิ 4.อ่อนเพลีย 5.เชื่องช้า 6.กินอาหารมากขึ้นหรือน้อยลง 7.นอนหลับมากขึ้นหรือน้อยลง 8.ตำหนิตัวเอง 9.พยายามฆ่าตัวตาย หากมีอาการเหล่านี้ถึง 5 ข้อติดต่อกัน 2 สัปดาห์ ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคซึมเศร้า” นพ.โสภณกล่าว.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth