เลือกอาหารทำบุญ เน้นสุขภาพพระ

“กรมอนามัย” แนะประชาชนเตรียมความพร้อมในการทำบุญ ลดขยะ ส่งเสริมให้พระสงฆ์มีสุขภาพดีและวัดถูกสุขลักษณะ  ในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา จะมีพุทธศาสนิกชนมาทำบุญเป็นจำนวนมาก ประชาชนควรเตรียมความพร้อมในการเลือกอาหาร สิ่งของเครื่องใช้สำหรับทำบุญ

เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพระสงฆ์ และทำบุญอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการใช้ถุงผ้าจับจ่ายซื้อของทำบุญ แทนการใช้ถุงพลาสติกหลายๆ ใบ เลือกอาหารปรุงสำเร็จเน้นมีประโยชน์ ปรุงสุกใหม่ หากทำอาหารไปถวายพระสงฆ์ ควรเน้นเรื่องความสะอาด ล้างมือก่อนปรุงประกอบอาหาร ไม่ใช้กล่องโฟมบรรจุอาหารถวายพระสงฆ์ เพื่อลดขยะที่ย่อยสลายยาก และปลอดภัยต่อสุขภาพ การจัดเตรียมของทำบุญหรือซื้อถังสังฆทานแบบสำเร็จรูป ควรตรวจดูสภาพและ วันหมดอายุ เพื่อให้ได้ของที่มีคุณภาพ น้ำดื่มบรรจุขวดต้องมีฝาปิดสนิท ไม่มีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในขวด และมีเครื่องหมาย อย. ที่ฉลาก  ไม่ควรนำสิ่งของเครื่องใช้ที่มีส่วนผสมของสารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายใส่รวมไปพร้อมกับอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อป้องกันการปนเปื้อนที่อาจเกิดจากการรั่ว แตก ฉีกขาด หรือเปียกชื้นของบรรจุภัณฑ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จะนำไปถวายพระสงฆ์ต้องมีคุณภาพ ใช้งานได้จริง และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระสงฆ์ เพื่อลดการทิ้งให้เป็นขยะ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และคนทำบุญได้บุญอย่างแท้จริง  อาหารที่พระสงฆ์ไม่สามารถฉันได้หมด จะต้องเก็บใส่ในภาชนะที่สะอาด มีการปกปิดและใส่ในตู้เย็น หากจะนำมาฉันอีกครั้ง จะต้องอุ่นให้ร้อนอย่างทั่วถึง ส่วนอาหารแห้ง อาหารที่บรรจุในภาชนะที่เป็นโลหะ แก้ว พลาสติก หรือกระดาษ ต้องเก็บไว้ในที่สะอาดและป้องกันสัตว์แมลงนำโรคได้ ส่วนข้าวสาร เก็บในภาชนะที่โปร่ง แห้ง สะอาด แยกสัดส่วน สูงจากพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร นอกจากนี้ ก่อนนำบาตร จาน ชาม ช้อนไปใช้ ควรตรวจดูว่าอยู่ในสภาพที่สะอาดเสมอ เมื่อใช้ภาชนะเสร็จ.  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth