ท้องผูก ใครคิดว่าไม่สำคัญ

ท้องผูกเป็นภาวะที่พบบ่อย ประมาณร้อยละ ๑๕-๒๐ ของคนทั่วไปมักจะมีปัญหาท้องผูกเรื้อรัง ซึ่งส่งผลรบกวนชีวิตประจำวัน บางคนหงุดหงิดไม่สบายใจ บางคนแน่นท้อง ไม่สบายท้อง บางคนถึงกับนอนไม่หลับ กระสับกระส่าย สมาธิการทำงานเสียไป ปัญหาท้องผูกมีผลต่อคุณภาพชีวิตอย่างไร มากน้อยแค่ไหน เมื่อเทียบกับโรคเรื้อรังอื่นๆ จากการรวบรวมการศึกษาคุณภาพดี ๑๓ การศึกษา (๓ การศึกษาในเด็ก) พบว่า อาการท้องผูกเรื้อรังในเด็กและผู้ใหญ่ ทำให้คุณภาพชีวิต ทั้งด้านกาย ใจ สังคมลดลงอย่างชัดเจน โดยเฉพาะพ่อแม่ของเด็ก มักจะให้คะแนนคุณภาพชีวิตด้านอารมณ์ และสังคม ของเด็กต่ำกว่าที่เด็กให้คะแนนตัวเอง เพราะเด็กมักจะไม่คิดว่าท้องผูกเป็นปัญหาของตัวเอง…

สุขภาพสร้างได้

การสร้างเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการปฏิบัติเพื่อให้เกิดสุขภาพกายแข็งแรง เจริญเติบโตปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข การส่งเสริมสุขภาพหรือการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการที่มีลักษณะดังนี้ 1. เน้นกิจกรรมพลายลักษณะที่มุงสร้างสมรรถนะของการสร้างสุขภาพดีควบคุมปัจจัยเสี่ยง และเป็นกระบวนการที่มุ่งดำเนินการกันทั้งบุคคลและสังคม 2. เน้นกระบวนการส่งเสริมให้ประชาชนเพิ่มสมรรถนะในการควบคุมดูแลและพัฒนาสุขภาพของตนเอง หลักการส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ อย่ายึดติดกับความสะดวกสบายมากเกินไป พักผ่อนให้เพียงพอและฝึกการปฏิบัติทางจิตเพื่อลดความตึงเครียด เป็นต้น

คุณค่าอาหารไทย กับไขมันในเลือด

ในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่ากำลังเผชิญอยู่กับปัจจัยเสี่ยงหลาย ๆ อย่าง เรื่องของสุขภาพก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเราควรให้ความสำคัญให้มาก เพราะถ้าหากสุขภาพทรุดโทรมก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนอยู่เรื่อย ๆ พฤติกรรมการบริโภคก็เป็นตัวแปรสำคัญในการเกิดโรค เช่น ถ้าหากว่าเรารับประทานอาหารที่มีไขมันสะสมเป็นเวลานาน ก็จะเกิดภาวะไขมันสูงในเลือด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ-ตัน ก่อนอื่นเราจึงควรทำความรู้จักกับคำจำกัดความของคำว่าไขมันในเลือดกันเสียก่อนเพื่อจะได้ทราบถึงที่มาของภาวะดังกล่าว ไขมันที่ลอยตัวในเลือด (Lipoprotein) แบ่งออกเป็น 3 ประเภท โดยใช้เกณฑ์ความหนาแน่นจากการรวมตัวของไขมัน และชนิดของไขมันที่เป็นส่วนประกอบ ซึ่งถ้ามีการจับตัวกันหลวม ๆ และมีไตรกลีเซอร์ไรด์เป็นส่วนประกอบหลักจะมีความหนาแน่นน้อย เรียกว่า VLDL (Verylow density lipoprotein) ส่วนไขมันที่จับตัวกันดีขึ้นและมีโคเลสเตอรอลเป็นส่วนประกอบหลัก เรียกว่า LDL…

เรื่องน่ารู้: สละ

สละ เป็นพืชพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซีย มีมากกว่า 30 สายพันธุ์ โดย พันธุ์ที่นิยมรับประทานมากที่สุดคือ สละอินโด หรือสละพันธุ์ปนโดะห์จากเมืองยอร์กยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

อาหารเพื่อสุขภาพ ที่ลวงความเข้าใจว่าน่าจะดีต่อสุขภาพ

เครื่องดื่มหรือน้ำอัดลมปลอดน้ำตาล นอกจากดับกระหายให้ความสดชื่นแล้ว น้ำอัดลมเองไม่ได้มีคุณประโยชน์อะไรต่อสุขภาพมากนัก นานๆ ดื่มทีไม่เป็นไร แต่ถ้าดื่มทุกวันหรือดื่มแทนน้ำเปล่าเลย ออกจะน่ากลัว ทั้งสารให้ความหวาน สารเคมีแต่งกลิ่น รสและสี เมื่อผสมผสานกันแล้วอาจกลายเป็นสูตรค็อกเทลก่อมะเร็งได้เลย แนะนำว่าให้ดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด

เรื่องน่ารู้ : หมากเม่า

หมากเม่าหรือมะเม่า พบได้ทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย บริเวณป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง และตามหัวไร่ปลายนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากที่เทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร ขยายพันธุ์ด้วยการตอนกิ่ง และเพาะเมล็ด ผลสุกมีปริมาณสารอาหาร วิตามิน กรดอินทรีย์ และกรดอะมิโนที่จำเป็นหลายชนิด และ น้ำหมากเม่า 100 กรัม

เทคนิคสมองไบรท์สำหรับคนทำงาน

คนในวัยทำงาน คือคนที่อยู่ในช่วงอายุ 15-64 ปี ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรไทย โดยคนกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกำลังสำคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (พ.ศ.2540) พบว่าคนในกลุ่มนี้ซึ่งควรจะเป็นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรง กลับเป็นครึ่งหนึ่งของผู้เสียชีวิตด้วยโรคที่สำคัญต่างๆ เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ดังนั้นการป้องกันโรคที่ดีและการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมจึงน่าจะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่คนในวัยนี้ได้

สธ. ทำบุญ ‘ผู้บริจาคอวัยวะ-ดวงตา’

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) พร้อมด้วย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัด สธ. นำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และครอบครัวผู้บริจาคอวัยวะ ร่วมพิธีทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริจาคอวัยวะและดวงตา และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนโครงการพาผู้ป่วยรอปลูกถ่ายกระจกตา กลับบ้าน ระหว่าง เขตสุขภาพที่ 4, ศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุขภาพเท้าในผู้ป่วยโรค “เบาหวาน”

ถ้ากล่าวถึงโรคเบาหวาน ทุกคนจะทราบดีว่าเป็นโรคที่รักษาไม่หาย แต่จะสามารถควบคุมอาการของโรคได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต โดยการดูแลเรื่องอาหาร ออกกำลังกาย ระมัดระวังโรคแทรกซ้อน และใช้ยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด

ให้ฉันกิน แล้วได้อะไร ?

เชื่อว่าคนไทยทุกคนคงจะคุ้นชินกับการรับประทานข้าวสวยเมล็ดยาวสีขาว ที่ถูกเสิร์ฟร้อนๆพร้อมกับกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ แต่น้อยคนนักที่มักจะเลือกรับประทานข้าวสวยที่เป็นในรูปแบบของข้าวกล้อง เพราะด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ เช่น ข้าวแข็งเกินไป หารับประทานได้ยาก ไม่อร่อย หรือมีราคาแพง เป็นต้น